REKRUTACJA

....................................................................................................

Uchwała nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy (pobierz pdf)

Zarządzenie nr 403/2016 Burmistrza Nidzicy wraz z z harmonogramem czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym
(pobierz pdf)

Procedury przyjmowania dzieci 2016 (pobierz doc)

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 4 w Nidzicy (pobierz doc)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pobierz doc)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz doc)

Oświadczenie o zatrudnieniu (pobierz doc)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (pobierz doc)