PROJEKTY I PROGRAMY

1. Program edukacji ekonomicznej „Przedsiębiorczy Przedszkolak”
Dzieci poznają świat finansów, historię pieniądza, jego wartość, rolę jaką pełni w życiu człowieka oraz uczą się z niego korzystać. Partnerami programu są Bank PKO BP i Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Dzięki niemu dziecko pogłębi wiedzę o najbliższym środowisku, dowie się, na czym polega sprzedawanie i kupowanie? Co to jest i do czego służy kasa fiskalna? Co to jest bankomat? Co to jest kredyt? I wiele, wiele innych pytań. Przekazana wiedza z tego zakresu kształtuje u dzieci cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu.
2. Program edukacji regionalnej „Nidzica moje miasto – Mazury mój region”
Dzieci zdobywają wiedzę o własnym mieście i regionie, poznają regionalne tradycje, obrzędy i zwyczaje, przez co rozwijają więź uczuciową z rodziną i miejscem zamieszkania oraz kształtują postawy patriotyczne. W ramach tego programu organizowany jest Powiatowy Konkurs Tańca Ludowego, w którym udział biorą dzieci w wieku 3-6 lat placówek oświatowych nidzickiego powiatu.
3. Projekt ekologiczny „Dzieci odkrywają świat”
W naszym Przedszkolu odbywa się również realizacja projektu ekologicznego „Dzieci odkrywają świat”, przy współpracy Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy WMODN w Olsztynie. Celem głównym projektu jest nabywanie umiejętności poznania i ochrony przyrody. „Kolorowe dni” służą podsumowaniu zdobytej wiedzy przyrodniczej oraz prozdrowotnej.